Klachten en Geschillen

Wij van Jansen Klompen vinden service en een goede dienstverlening aan u als klant erg belangrijk. Desondanks kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen onze uiterste best doen om voor u en/of gezamenlijk een passende oplossing te vinden.

Om het u eenvoudig te maken om een klacht of geschil kenbaar te maken, hierbij enkele manieren om uw klacht in te dienen:

Hoe wordt uw klacht en/of geschil afgehandeld?

De bij ons ingediende klacht en/of geschil, die middels bovengenoemde wijze bij ons binnenkomt wordt binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht en/of geschil beantwoord. Indien er meer tijd benodigd mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht en/of geschil, dan ontvangt u binnen deze termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

Oneens met onze beslissing?

Ook inzake de afhandeling van uw klacht en/of geschil vinden wij het zeer belangrijk dat hierover ook tevreden bent, mocht het onverwijld voorkomen dat u zich niet kunt vinden in onze beslissing, dan verzoeken wij u om hiertegen in beroep te gaan. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na ontvangst van uw schrijven. Uw beroep dient u schriftelijk en aangetekend te versturen naar ons met het verzoek dat u oneens bent met de uitkomst en een andere oplossing wilt.

In uw aangetekend schrijven dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

Duidelijke omschrijving van uw klacht, en het verweer waarom u oneens bent met het eerder door ons ontvangen beslissing.

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Uw klantnummer
  • Uw handtekening

U kunt uw aangetekend schrijven sturen naar:

Handelsonderneming H.T. Jansen
T.a.v. H. Jansen
Groeneweg 8
7688 RD Daarle

De heer Jansen bevestigt de ontvangst van uw verweer en geeft aan wanneer u een antwoord kunt verwachten. Dit zal meestal binnen enkel weken, doch uiterlijk binnen 3 maanden zijn.

Heeft u vragen?

Bel vanaf 19.00 uur naar 06-15273389 of mail naar info@jansenklompen.nl

Een bericht sturen via Whatsapp kan ook.

Contact opnemen